P R Á C E   J E Ř Á B E M
-----------------------------------------------------
O D T A H O V Á    S L U Ž B A

 

Miroslav Vařeka
! ! !   Naše běžná pracovní doba:  7:30 - 16:00 hod.                  > > >          Dohoda o práci mimo běžnou pracovní dobu MOŽNÁ !                 > > >                    kdykoliv zavolejte          > > >          okamžitě vyjedeme             ! ! !

AREÁL

 

zpět

Součástí našeho celého a  řádně oploceného samostatného areálu jsou i odstavné plochy a kryté haly pro odstavení (uskladnění) vozidel, materiálu a zařízení včetně střežení vycvičeným psem.

Firma je řádně pojištěna proti živelným pohromám a škodám vzniklých při manipulaci a uskladnění svěřených vozidel, materiálu a zařízení. 

 +420  583 215 793

odtahova.sluzba@vareka-sumperk.cz

+420  736 614 528